O nas

Stowarzyszenie powstało w 2018, by podejmować inicjatywy dla dobra, wsparcia i rozwoju  płockich rodzin, dzieci, młodzieży, małżonków, rodziców i dziadków. Główne obszary działalności:

– pomoc –psychologiczna, mediacyjna, doradztwo życia rodzinnego,

– edukacja – warsztaty, wykłady, prelekcje,

– promocja – propagowanie związku małżeńskiego, przeciwdziałanie rozwodom

Cele działalności:

 1. Umacnianie więzi małżeńskiej.
 2. Promowanie instytucji małżeństwa i rodziny w różnych środowiskach, zwłaszcza wśród przedsiębiorców.
 3. Wspomaganie rodzin w ich funkcjach życiowych i wychowawczych we wszystkich sferach rozwoju osobowego człowieka. 
 4. Upowszechnianie dobrych rozwiązań z zakresu wychowywania dzieci, umiejętności godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
 5. Ukazywanie pozytywnego wizerunku rodziny, zachęcanie do posiadania potomstwa.
 6. Integracja rodzin, promowanie wzajemnej życzliwości i troski o wspólne dobro;
 7. Badanie potrzeb płockich rodzin.

Stowarzyszenie realizuje cele między innymi poprzez:

 1. Organizowanie wykładów, szkoleń, warsztatów odpowiadających potrzebom mieszkańców.
 2. Organizowanie i udział w różnych zajęciach i formach zabaw integrujących rodzinnie i społecznie, takich jak rodzinne pikniki, festyny, wydarzenia sportowe. 
 3. Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych inicjatywach, takich jak Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa, Międzynarodowy Dzień Rodzin.
 4. Współpracę z instytucjami miejskimi, organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi.
 5. Współpracę z placówkami edukacyjnymi.
 6. Specjalistyczną pomoc psychologa, mediatora, doradcy życia rodzinnego. tworzeniu placówek i punktów konsultacyjnych pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, mediacyjnej, edukacyjnej, poradni życia rodzinnego i innych form pomocy małżeństwom i rodzinom w kryzysie, w tym rodzinom patologicznym i dysfunkcyjnym, w przywracaniu oraz utrwalaniu prawidłowych zasad funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie; 
 7. Przyjazne spotkania i rozmowy.